SilliBeads verleent u hierbij toegang tot www.sillibeads.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

SilliBeads behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
SilliBeads spant zich in om de inhoud van www.sillibeads.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.sillibeads.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SilliBeads.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.sillibeads.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SilliBeads. Voor op www.sillibeads.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SilliBeads nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SilliBeads.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SilliBeads behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

SilliBeads is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die ontstaan bij het gebruik van onze producten. Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind. Controleer daarom regelmatig de artikelen en bij twijfel over de veiligheid, dient u de producten altijd te verwijderen & contact op te nemen met SilliBeads.